(Knut Sørsdal) BKI ukenytt lages på internett hver uke.Det gjennomgår den samme prekenteksten som undervises av prestene i den Norske Kirke hver søndag. Denne digitale avisen forsøker å sette prekenteksten inn i dagsaktuelle begivenheter og tolker nyhetene i lys av Bibelen. Systemet er utviklet i MS-Office.